Rekonstrukce bytové vily
Rekonstrukce bytové vily
Rekonstrukce bytové vily
Rekonstrukce bytové vily
Rekonstrukce bytové vily
Rekonstrukce bytové vily
Rekonstrukce bytové vily
Rekonstrukce bytové vily
 
Rekonstrukce bytové vily
Lokace
Karlovy Vary
Realizace
2010-2011
Projekt
2009
Užitná plocha
525 m²
Fotografie
Filip Šlapal
Návrh se úpravami snaží docílit jednoznačného architektonického působení stavby. Nejvýraznější úpravou je narovnání jediného zaobleného rohu objektu v přízemí domu, v části uliční /jižní/ fasády sjednocujeme levé a pravé nároží domu. Symetricky kopírujeme pravou část na levou, tím se zbavujeme hmotově rozbitého levého nároží. Okenní otvory a členění fasády projdou drobnými úpravami tak aby podpořily symetrii jednotlivých fasád. Stávající architektonicky i technicky nevyhovující obytná mansardová střecha bude zcela nahrazena. Měníme tvar střechy - zmenšujeme velikost tvaru mansardy, tak aby více korespondoval s tvary okolních střech včetně změny krytiny /plech/. Výška hřebene střechy a římsy se nemění. Ve spodní části mansardové střechy, obrácené do uličního prostoru, navrhujeme ateliérové prosklení s výklopnými částmi. V rozích mansardové střechy přebíhá prosklení do bočních fasád a navazuje na nároží domu.